Minyatür Kıbrıs
Miniature Cyprus

 

Arab Ahmet Camii, Lefkoşa, Osmanlı Dönemi (M.S. 16.yüzyıl)

Arab Ahmet Mosque, Nicosia, Ottoman Period (16thcentury A.D.)


 

16. yüzyıl sonunda, Cezayir Beylerbeyi Arab Ahmet tarfından yaptırılan cami, Lefkoşa surlar içinde yer almaktadır. Bir "Klasik OsmanlıTarzı" cami olarak tarif edilmiştir.  Taş yer döşemelerinin25 adetinin Lüzinyan dönemi mezar taşları olması,burada camiden  önce bir Latin kilisesi olma olasılığını yükseltmektedir. Arab Ahmet camii ve bölgesinin değerli tarihini temsil eden,avlu içerisindeki Osmanlı mezarlarının her biri, ilginç ve önemli şahıslara ve farklı dönemlere hitap etmektedir. Bazı araştırmacılara göre, Hz. Muhammed’in,  bir kutu içerisinde cam şişede muhafaza edilen sakalının uzun bir zaman Arab Ahmet Camisi’nde  bulunması,  caminin ne kadar önemli olduğunu işaret etmektedir.
 


Built at the end of 16th possibly beginning of the 17th century, it is located within the walled city of Nicosia, in the Arab Ahmet quarter that is named after Beylerbeyi of Algeria called Arab Ahmet meaning, Ahmet the Arab.Although it has been described as a “classical Ottoman style” mosque, discovery of 25 Latin grave stones as floorings raises the possibility of earlier Latin church in its foundations. The graveyard and each one of the Ottoman gravestones in the courtyard, represents an interesting personality and a chapter in the history of the period mosque was highly valued. According to some researchers, its importance came from a box where in it in a glass bottle hair of Hz.Mohammeds beard was kept.