Minyatür Kıbrıs
Miniature Cyprus

 

Selimiye Camii, Lefkoşa,Lüsinyan (M.S. 12.yy) ve Osmanlı Dönemi (M.S. 16.yy)

Selimiye Mosque, Nicosia, Lusignan (12thc. A.D.) andOttoman Period (16th c)


 

Lefkoşa’nın merkezi konumunda bulunan Selimiye Camii, Lüzinyanlar döneminde Fransız Gotik Kilisesi ve Osmanlı döneminden itibaren cami olarak hizmet veren bir anıtımızdır. İlk temelleri 1209 yılında atılmış ancak maddi sıkıntılar  ve kısıtlı imkanlar nedeni ile inşaası 117 yıl sürmüştür. Fransa Kralı IX. Louis, 1248 yılında,  Haçlı Seferleri’ne giderken, buraya yaptığı ziyaret neticesinde, esnaf ve inşaatçılardan oluşan bir grubun çalışmalara katkıda bulunmasını sağlamıştır. Nihayetinde 1326 yılında  Ayasofya olarak adlandırılan ve Kıbrıs Krallarının taç giyme törenlerinin yapıldığı önemli bir yer olmuştur. Osmanlıların 1570 yılında Lefkoşa’yı ele geçirmeleriyle, mihrap ve minber eklenerek, iç düzeni İslam geleneklerine uygun yapılmış, dış mekana ise iki minare ve abdest için şadırvan eklenmiştir. İlk olarak Fatihi Selim II cami olarak anılan, zamanla Selimiye olarak adlandırılancami  1491 ve 1547 yıllarındaki depremlerin sarsıntılarından etkilenmiş ve bu nedenle bugünkü ihtişamına neden olan payandalarla dış duvarları desteklenmiştir.
 


Selimiye mosque is the most prominent landmark of Nicosia. French Gothic church and a mosque has an interesting story. Works started on the church in 1209 and progressed slowly. Louis IX of France, on his way to the crusades, stopped by in 1248 and gave the building process a much-neededassistance by offering the services of his retinue of artisans and builders. However, the church took another 78 years to complete and was finally consecrated in 1326 as the church of Saint Sophia, where Kings of Cyprus were crowned.Up until 1570 the church suffered depredation at the hands of the Genoese and the Mamelukes, and severe shakings from two earthquakes in 1491 and 1547. When the Ottomans arrived in 1570, they added two minarets and reoriented interior layout to align with Mecca, renaming it after the conqueror Selim II, Selimiye.  Since 1570, the Selimiye Mosque is a working place of worship.