Minyatür Kıbrıs
Miniature Cyprus

 

Su Değirmeni/Un Değirmeni,Tatlısu, (19-20. yüzyıl)

Water Mill/ Flour mill, Tatlısu, (19th– 20th century)


 

Su enerjisi ile çalıştırılan Tatlısu undeğirmeni, köy halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş ve günümüze kadareksiksiz gelebilen endüstriyelkültürel mirasımızdır. Kıbrısın diğer köylerindede (Lapta ve Değirmenlik gibi) Suyun enerji kaynağı olarak kullanıldığını görebilmekteyiz.Genellikle  suyun gür ve kesintsiz aktığı yerlere kurulan değirmenler, hendekler vasıtası ilede yönlendirilmekte idi.Gelen su, değirmenin kanatlı çarklarına dökülerek,su enerjisi ile çarklarındönmesini ve öğütme gibi işlevleri yerine getirmesini sağlıyordu.Kıbrıs endüstriyel tarihininender ve bozulmamış bir eseri olarak, 200? yılında, Tatlısu Belediyesi  ve KKTC Cumhurbaşkanlıgı ofisi tarafından finanse edilerek restorasyonu tamamlanmış ve halkımızın ziyaretine açılmıştır. 


Powered by a vertical waterwheel through a gearing mechanism, water source or channeled water pouring constantly on the water wheel would power the grinding mechanism. Watermills are know in other water rich villages in Cyprus such as Degirmenlik and Lapithos. However, Tatlisu flour millis probably the only intact example that survived. It is a rare monument of Cypriot industrial heritage, restored by the Municipality of Tatlısu, and funded by the Presidents office, section for cultural heritage in 200???..